Program ve Site Kullanım Sözleşmesi

1 Bu sayfada yazılı koşullar, Doğu Port İnternet Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyunuz. Bu sözleşmede yazılı olanlar www.hakkarim.net ve www.ciftokey.com sitelerindeki tüm yazılımlar ve web sayfaları içeriği (bu sözleşmede tümü için yazılım veya sistem deyimi kullanılacaktır) için geçerlidir. BU YAZILIMLARI KULLANMANIZ BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. KABUL ETMİYORSANIZ KULLANMAYINIZ.

2 YAZILIM LİSANSI. Yazılımlarımız  Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü İEE/29-09052007 Kayıt Tescil Numarası ile tescil edilmiştir. Herhangi bir şekilde taklit edilmesi, içeriğinin değiştirilmesi telif hakları kanununa göre suç oluşturmaktadır.

3 KULLANIM KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, kullanım hakkı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Tüm diğer haklar tarafımızca saklı tutulmaktadır. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Yazılımı kullanırken şunları yapamazsınız:
· yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
· bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak,
· yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,
· yazılımı yasaya aykırı bir biçimde kullanmak;
· yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak.

4 INTERNET TABANLI HİZMETLERİN KÖTÜYE KULLANIMI. Bu hizmetleri, bu hizmetlere veya başkasının bu hizmetleri kullanımına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri, herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız.

5 SINIRLAMALAR VE ZARARLARIN SORUMLULUK KAPSAMI DIŞINDA TUTULMASI: Bu yazılımı kullanmanız sonucu aygıtlarınızda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu değiliz. Yazılımı kullanmanız sonucu oluşabilecek kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil hiç bir zarar karşılanmaz.

6 DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım için hiçbir destek garantisi vermiyoruz. Yazılımı kullanırken karşılaştığınız durumları 34oyunu@hakkarim.net adresine maille bildirmeniz durumunda sınırlı oranda destek alabilirsiniz.

7 BİLGİSAYAR TANIMLAMA SİSTEMİ. Bilgisayar tanımlama sistemi, yazılımın kullanımını belirli bir aygıtla ilişkilendirir. İlişkilendirme sırasında, yazılım, yazılım ve aygıt hakkında sunucuya bilgi gönderir. Bu bilgiler, yazılımın sürümünü, ürün kimliğini, aygıtın Internet protokolü adresini ve donanım yapılandırmasından türetilen bilgileri içerir. Yazılımı kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiş olursunuz.

8 GOLD ÜYELİKLER. Aylık belirli bir ücret ödemek şartıyla yazılımda normalde kullanılmayan bazı özellikleri kullanma hakkı elde edersiniz. Bu haklar https://www.ciftokey.com/gold.htm adresinde yazılı olanlarla sınırlıdır. Gold üye olmak bu adreste yazılı haklar dışında hiçbir ayrıcalık sağlamaz.

9 CAFE GOLD ÜYELİKLER. Aylık belirli bir ücret ödemek şartıyla yazılımda normalde kullanılmayan bazı özellikleri bir ağda bulunan tüm bilgisayarlarda kullanma hakkı elde edersiniz. Bu haklar https://www.ciftokey.com/cafegold.htm adresinde yazılı olanlarla sınırlıdır. Cafe Gold üye olmak bu adreste yazılı haklar dışında hiçbir ayrıcalık sağlamaz.

10 AVATAR ÜYELİKLER. Aylık belirli bir ücret ödemek şartıyla yazılımda normalde kullanılmayan bazı özellikleri kullanma hakkı elde edersiniz. Bu haklar https://www.ciftokey.com/avatar.htm adresinde yazılı olanlarla sınırlıdır. Avatar üye olmak bu adreste yazılı haklar dışında hiçbir ayrıcalık sağlamaz.

11 SALONLARIN KİRALANMASI. Her bir salona sunucuda bulunan ayrı bir yazılım hizmet vermektedir. Sunucuda bulunan bir yazılımın kiralanmasıyla elde edilecek haklar https://www.ciftokey.com/salonkiralama.htm adresinde yazılı haklarla sınırlıdır. Kiralanan salonlar hiç bir şekilde bir başkasına devredilemez, satılamaz, kiralanamaz, belirli bir ücret karşılığı özelliklerinden faydalandırılamaz. Salonla ilgili yazışma alanlarında, tanıtıcı web sayfalarında ve salona verilen radyoda yasadışı veya siyasi içerik bulundurulamaz, Telif haklarını ihlal edici yayın yapılamaz. Kiralanan salonda meydana gelebilecek yasal sorunlardan salonu kiralayanlar sorumludur.

12 ÜCRETLİ HİZMETLERİN KULLANIMI. Sistemde,  https://www.ciftokey.com/gold.htm adresinde yazılı banka adresleri dışında hiç bir adrese ödeme yapmayınız. Bu adres dışında bir adrese yapılmış ödemelerden bizden hiç bir şekilde hak talebinde bulunamazsınız. Herhangi bir hizmet için ödeme yaptığınızda "ödeme bildirim formu"nu doldurarak hizmetin başlatılmasını sağlayabilirsiniz. Ödeme bildirim formu doldurulmamış ödemelerden hizmet talebinde bulunamazsınız. Aldığınız hiç bir hizmeti bir başkasına devredemez, satamaz veya kiralayamazsınız. Bu tür bir tespitin yapılması durumunda verilen hizmeti tümüyle durdurma hakkımız saklıdır.

13 DİĞER KULLANICILARI İLE ETKİLEŞİM. Yazılımı kullanırken küfür, hakaret, küçük düşürücü ifade, karalama, alaya alma, siyasi veya etnik propaganda, yasadışı ve ahlak dışı hiç bir eylemde bulunamazsınız. Bu tür eylemlerde bulunmanız durumunda sisteme girişiniz belirli bir süre veya süresiz olarak yasaklanabilir. Sistemdeki tüm bilgileriniz askıya alınabilir. Sisteme giriş tarihiniz ve IP adresiniz veri tabanlarımızda kayıtlı tutulmakta ve her gün yedeklenmektedir. Herhangi bir yasal işlemde sistemde kayıtlı bu bilgiler yasal mercilere iletilebilir. Sistemde, https://www.hakkarim.net/reklam/reklam.htm  adresinde yazılı alanlar dışında hiç bir alanda reklam yapamazsınız. Bu tür bir durumda sizin sisteme girişiniz ve/veya reklamınızı yaptığınız sisteme giriş engellenebilir. Sitemde karşılaştığınız hiç kimseye kullanıcı adı, şifre, e posta adresi, kredi kartı numarası gibi kişisel hiç bir bilginizi vermeyiniz. Bu bilgileri vermeniz durumunda meydana gelebilecek zarar tümüyle kendi sorumluluğunuzdadır. Sistemde herhangi bir üye ile, yönetici ile, admin ile, denetleyici ile, koordinatör ile veya yetkili ile internet üzerinde yaptığınız görüşmeler site adına bağlayıcı değildir. İnternet üzerinden veya yüz yüze veya diğer iletişim araçları ile yapacağınız tüm görüşmeler o kişilerin kendi kişisel görüşleridir, site adına yukarıda adı geçen şirket ile yapılan, kağıt üzerine yazılı, imzalı ve şirket kaşesi bulunan anlaşmalar ve yazışmalar geçerlidir..

14 KAZANILAN PUANLAR, KREDİLER, KLASMAN SEVİYELERİ, TURNUVA SEVİYELERİ. Sistemde kazandığınız puanların, kredilerin, turnuva veya klasman seviyelerinin bir kısmı veya tümü teknik sebeplerle silinebilir veya askıya alınabilir. Kazandığınız puanların, kredilerin, turnuva veya klasman seviyelerinin üzerinde meydana gelebilecek değişikliklerden hiç bir hak iddiasında bulunamazsınız. Kazandığınız puanları, kredileri, turnuva veya klasman seviyelerini bir başkasına satamazsınız.

15 MİSAFİR SALONLARI. Misafir salonları teknik olarak denetlenemez bir yapıdadır. Bu salonlarda karşılaşabileceğiniz hiç bir durumla ilgili şikayetler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu tür durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız Misafir Salonlarına girmeyiniz.

16 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ. Yapılan her kural değişikliği bu sayfadan duyurulacaktır. Yazılımlarımızı kullandığınız her seferinde burada yazılı kuralları kabul etmiş sayılırsınız.