Aznif Domino Oyunu Kuralları

Üye Ol | Oyunu Yükle | Arkadaşım Nerede ? |

Aznif oyunu üzerinde sıfırdan (boş) 6'ya kadar noktalar bulunan 28 adet domino taşıyla oynanır. Amaç eldeki taşları yere açıp bitmek ve her taş açışta yeri 5in katları haline getirmeye çalışarak sayı kazanmaktır. Seçilen oyun türüne göre Sistem herkese 5 veya 7 taş verir. Sıra size geldiğinde yere açılan taşların iki ucundan birine uyan taş varsa elinizde bu taşı yere açabilirsiniz. Elinizde taş yoksa ve yerde çekilecek taş varsa oynayabilecek bir taş bulana kadar taş çekmeniz gerekir. Bir kişi bittiğinde diğer oyuncuların elinde kalan taşların değerleri toplamı ceza olarak düşülür. Üzerinde hiç nokta olmayan taşın (ayazın) dominodan farklı olarak cezası yoktur.
Aznif oyunu daha çok Ordu yöresinde oynanan, klasik domino oyununun daha gelişmiş halidir. Klasik dominoya göre farkı sadece el sonunda elde kalan sayılara göre değil oyun esnasında oynanan taşlara göre de sayı kazandırmasıdır.


Taş Çekme

Oyun masa yöneticisinin Başlat düğmesine basmasıyla başlar. 7 taş oyununda her oyuncuya 7 taş, 5 taş oyununda her oyuncuya 5 taş dağıtılır.

Taş Çekme veya El Açma

Oyun sırası size yerdeki taşlardan bir uca uygun taşı oynayabilirsiniz.

Yerdeki taşlar yukarıdaki gibi ise bir uçta 4 diğer uçta 6 bulunmaktadır. Elinizde 4 veya 6 olan taşlardan birini oynamanız gerekir. Bu taşlardan yoksa ve yerde çekilecek taş varsa 4 veya 6lı bulana kadar taş çekmeniz gerekir. Yerde çekilecek taş kalmamışsa Pas düğmesi ile oynamadan geçebilirsiniz.
Elinizdeki taş her iki uca da oynaanbilecek bir taşsa (bu örnekte elinizde 6-4 varsa) taşı hangi tarafa oynamak istiyorsanız o tarafa bırakmanız yeterlidir.


Yerden Sayı Kazanma

Aznif oyununda yere taş oynarken yerin her iki ucunun toplamını 5in katları yaparak yaptığınız kat kadar sayı alabilirsiniz.
Örneğin yer aşağıdaki gibi olsun:Elinizde 5-3 varsa bunu sol tarafa işlerseniz 5 sayı kazanırsınız:Yere 5-3 işlediğinizde yerin sol ucu 3 sağ ucu 2 olacaktır. Bunların toplamı 3+2=5 olacağından 5 sayı kazanırsınız.
Sayı kazanabilmek için 5 ve 5in katları (10-15-20) olmak zorundadır. 5in katları olmazsa sayı kazanamazsınız
Örneğin aşağıdaki gibi 4-2 oynanmış olsunBurada yerin sol ucu 2 sağ ucu 6'dır. Toplamı 2+6=8'dir. Bu da 5in katı olmadığından sayı kazanamazsınız.

Uçlardaki Çiftler


Yerin bir ucunda çift varsa onlar 2 kat sayılır. Örneğin yerin bir ucunda 66 varsa bu uç 12 sayılacaktır.
Yer biz oynadıktan sonra aşağıdaki gibi olmuş olsun.

Burada sol uçta 3, sağ uçta ise 66=12 bulunmaktadır. Sol ve sağın toplamı 3+12=15tir. Bu da 5in katı olduğundan 15 sayı kazanırsınız.

El Sonunda Hesaplama

Bir oyuncu bittiğinde yada eli bağladığında diğer oyuncuların elinde kalan taşların üzerinde yazılı değerlerin toplamı hesaplanır ve o oyuncunun sayısından ceza olarak düşülür. Aznif oyununda Ayaz (üzerinde hiç nokta olmayan taş) sıfır kabul edilerek hesaplanır.
Örneğin bir kişi bittiğinde elinizde kalan taşlar şunlar olsun:

Bu taşların değerleri şunlardır:
0+3+5+6+8+11=33
Bu durumda tabeladaki sayınızdan 33 yazı düşülecektir.

 

Bitme

Bir oyuncunun elindeki tüm taşlar bittiğinde veya oynayacak taş kalmadığında oyun sona erer.

Oyunu Bağlama
Domino oyununda oynanacak taş kalmayınca da oyun sona erer. Buna elin bağlanması denir. Her taştan 7 tane bulunmaktadır. Eğer her iki uca denk gelen taşın 7'si de çıkmışsa hiç kimse de oynayacak taş kalmadığından el bağlanmış olur ve her oyuncuya elinde kalan taşlar ceza olarak yazılır.
Örneğin yerin her iki ucuda 2 olsun. Eğer 7 tane 2 bulunan taşların tümü yere açılmışsa hiç kimsede oynayacak taş kalmamış demektir. Bu durumda sistem otomatik olarak eli sonlandırır.

 

Puanlama

Domino oyununda puanlama şöyle hesaplanır.

Örneğin 11 ellik bir oyunda:

1. olan (en çok sayısı olan) oyuncu 11 puan alır.

4. olan (en az sayısı olan) oyuncu 11 puan kaybeder.

2. olan oyuncu 5  puan alır.

3. olan oyuncu 5 puan kaybeder.

Eşli Oyunlarda Puanlama

Oyun sonunda eşlerin sayıları toplanır. Hangi tarafın sayısı daha az ise o oyuncular el sayısı kadar puan kaybeder. Sayısı çok olan taraf ise el sayısı kadar puan alır.

Yarım Kalmış Oyunlarda Puanlama

Oyun devam ederken oyundan çıkan bir oyuncunun yerine oturan oyuncu oyunu kaybetse bile puan kaybetmez. Oyunu kazanırsa puan kazanır. (3000 puanı geçen oyuncu yarım oyunlardan puan alamaz)

Oyunların yarım kalmasını önlemek için bu kural geliştirilmiştir.

 

Oyundan Ayrılma

Kendi İsteği İle Ayrılma

Oyun devam ederken kendi isteği ile oyundan ayrılan bir oyuncu el sayısının 2 katı kadar ceza alır ve yarım bıraktığı oyun sayısı siciline işlenir.

Örneğin 11 ellik bir oyunda oyunu yarım bırakan kişi 22 puan kaybeder.

Oyunu yarım bırakan oyuncunun oyundaki cezasının azlığına veya çokluğuna bakılmaksızın bu puan silinir. Çıkan oyuncu oyunda durumu en iyi olan oyuncu olsa bile durum değişmez.

Oyunları yarım bırakmayı alışkanlık haline getiren oyuncular en az 2 saat yasaklanır.

Oyundan Düşme

Bağlantı kesintisi sebebi ile oyundan düşen bir oyuncu geri dönüp oyunu tamamlamak zorundadır. Oyuncu düştüğünde puanı düşmez ancak yerine dönmezse ve yerine giren oyuncu kaybederse düşen oyuncudan puan silinir.

 

Yarım Kalmış Oyuna Devam Etme

Oyun devam ederken bir oyuncu oyundan çıkarsa yerine başka bir oyuncu girerek oyuna devam edilebilir. Bu durumda yöneticinin Devam düğmesine basması gerekir.

 

Sık Sorulan Sorular

Yere açılan hangi taşlar sayı alır.

Hangi taşların sayı alacağı yerde bulunan taşlara bağlıdır. Sayı alabilmek için her iki ucun toplamını 5-10-15 ya da 20 yapmalısınız.
Ele başlayan sizseniz 55, 64, 32, 41, ve 5Ayaz taşlarınız varsa bunları oynayarak sayı alabilirsiniz. İlk oynayan siz olduğunuzda yerin her iki ucunu da sizin açacağınız taş oluşturacağından bu taşlarla 5in katlarını yakalayarak 5 veya 10 sayı alabilirsiniz. 55 ve 64 işle başlamak 10 sayı kazandırırken 32, 41, 5 Ayazla başlamak 5 sayı kazandırır.

Yere açılan çiftler nasıl hesaplanır

Yerin sol veya sağ ucunda çift varsa onlar 2 kat hesaplanır. Örneğin yerin sol ucunda 1, sağ ucunda 55 varsa toplam 11 olarak hesaplanacaktır.

Yere açarken en çok kaç sayı alınabilir.

Alınabilecek en yüksek sayı 20'dir. Bunu bir ucu 44 diğer ucu 66 yaparak alabilirsiniz. 8+12=20 sayı yapacaktır.

Ayaz nedir

Üzerinde hiç rakam olmayan taşa ayaz denir. Bu taş Aznif oyununda ceza değeri en düşük taştır (0 sayı).

Ölü taş nedir

Oyunda her sayıdan 7 tane vardır, bunlardan biri o sayının çiftidir. O sayının çifti çıkmadan diğer 6 taş çıkmışsa o çiftin oynanma imkanı kalmamıştır. Bu taşa ölü taş denir.
Örneğin 5 serisini düşünelim. 5 serisindeki taşlar şunlardır: 5-0 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 bunlardan 5-5 hariç diğer tümü yere açılmışsa 5-5'i yere açabilme ihtimali kalmamıştır. Bu taş kimdeyse o oyuncunun bitmesi imkansız hale gelir.
Bu yüzden oyunu takip ederek çifti çıkmamış taşlar öldürülmeye çalışılır ki oyunculardan birinin bitme ihtimali ortadan kaldırılsın.

Önce çifti açmak neden önemlidir?

Domino oyununda çift taşları bir an önce kaçmak gerekir. Bunun 2 sebebi vardır.
1-Çift taşın her iki yüzünde aynı sayı olduğundan oynayabilme ihtimali daha azdır. Örneğin 5-4 taşının her iki ucunda farklı sayı olduğundan hem 5e hem 4e oynanabilir. Halbuki 5-5 sadece 5e oynanabilir.
2-Çift taşların ölme ihtimali vardır. O serinin diğer 6 taşı yere açılırsa elinizdeki çifti oynama imkanı kalmaz ve bitme şansınız ortadan kalkar.

Oyunu takip etmek neden önemlidir?

Dominoda çıkan taşları takip ederek rakiplerinizdeki taşları tahmin edebilirsiniz. Oyunda her sayıdan 7 tane olduğundan bir sayıdan kaç tanesinin çıktığını saymak o sayıdan kaç tane kaldığını görme şansı verir.
Örneğin aşağıdaki eli inceleyelim:

Yerde 4 tane altılı bulunmaktadır. Elimizde de 1 tane altılı bulunmaktadır. Toplam 7 altılı olduğunda diğer oyuncularda 2 tane altı kalmamıştır. Hangi altıların kaldığını çıkanlara bakarak bulabiliriz.
Altılının 7 ihtimali şunlardır: 6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6
Bunlardan 6-1 6-2 6-3 ve 6-6 yerdedir. 6-5 ise elimizde. O halde kalan iki altılı 6-0 ve 6-4'tür.

Kafa almak nedir?

Dominoda çıkan taşları takip ederek bir ucu veya iki ucu sadece sizin oynayabileceğiniz hale getirebilirsiniz.
Örneğin aşağıdaki eli inceleyelim:

Yerde 5 tane altılı bulunmaktadır. Elimizde de 2 tane altılı bulunmaktadır. Toplam 7 altılı olduğunda başka birinde 6 olma ihtimali kalmamıştır.
Bu durumda biz uçlardan birini 6 yapabilirsek o uca bizden başka kimse oynayamaz. Buna kafa almak denir.

Oyunu Yükle          Üye Ol           Gold Üyelik           Ana Sayfa